Praksissjokket

  • 02.12.2016 kl. 15:49

Nå er det virkelig lenge siden jeg har blogget, og det med GOD grunn! Jeg har nemlig vært ute i en 6 ukers praksis. Og gjett om det tok på! Å være i praksis er som å være i full jobb, uten lønn. I tillegg til at man har jobb, skole og kanskje andre hobbyer utenom. For meg var det en berg og dalbane av følelser, inntrykk og lærdom. Midtveis i praksisen kjente jeg på noe man kanskje vil kalle "praksissjokket". Følelsene tok litt overhånd og sjokket av det å være helt ny lærer kom brasende over meg. Jeg forventet at det var mye og gjøre, men ikke at det var SÅ mye å gjøre. Som student forventet jeg å få tid til å lese til eksamen ved siden av å være i praksis. Den gang ei. Jeg tror jeg klarte å åpne pensumboka en eller to ganger i løpet av praksisen. Tiden gikk så alt for fort og vi hadde så alt for mye å gjøre. Man går rundt med en bekymring eller dårlig samvittighet over at man ikke får jobbet med pensum. Heldigvis kom jeg meg over praksissjokket, og da kom også gleden frem. For gjett om det er gøy å være lærer! Det er en utrolig varierende jobb og ingen dager blir like. Ja, de første årene er travle, men jeg er overbevist om at det er verdt det ♥ 

Hvis det er noen der uten som har tenkt å bli lærer/lektor eller som allerede har begynt på studiet så vil jeg virkelig anbefale det! Men heads up: Dere får ikke tid til å lese til eksamen i praksisen, så gjør dette før. Ellers vil jeg bare si at nå er jeg tilbake på bloggen, og gleder meg til å skrive mer til dere fremover. 

Ha en fin fredag ♥


I've been absent from the blog for quite a while now, and for a GOOD reason. I've had a six week practice periode. And guess what, it took much energy from me! To have a practice period is like being in a fulltime job, without payment. In addition to having a job, studies and maybe some other hobbies on the side. For me, the practice period was like a rollercoaster of emotions, impressions and lessons. Halfway through the practice, I felt what we call a "practice shock". My emotions took overhand and the shock of being a completely new teacher was overwhelming. I did expect a lot of work, but not as much as this. As a student I expected to have time to study for my exams while doing the practice. Well, that didn't happen. I think I managed to open my books once or twice throughout the practice. Time went by so fast and we had too much to do. One kind of walks around with a nonstop worry or bad conscience over what hasn't been done. Luckily I got through the practice shock, and that was when I started to feel the excitement. Boy it's fun to be a teacher! Teaching is such a varying job and no days are alike. Yes, the first few years are busy, but I am convinced that it's worth it in the end ♥

I want to recommend the study, if anyone out there are planning to become a teacher/lecturer, or has already started their studies. But heads up: You won't have time to study for your exams during the practice, so do that beforehand. Anyways, I just want to let you know that I'll be back blogging, and I can't wait to write to you more. 

Have a nice Friday ♥

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

#tankespinn #lektor #student #praksis 

Design og koding av KvDesign - www.kvdesign.no
hits